Opfriscursus verkeersregels van VVN gericht op lokale situaties

Op woensdag 7 november 2018 vindt de jaarlijkse opfriscursus verkeerstheorie plaats. Het is de eerste in een serie van vier cursussen die gehouden worden in de kernen van de gemeente Zuidplas. De cursus wordt gehouden in het zalencentrum Zespunt in Moordrecht. De cursus is vooral bestemd voor automobilisten, die hun rijbewijs al meer dan ongeveer 10 jaar hebben. De afgelopen 10 jaar zijn namelijk veel verkeersregels gewijzigd. Het is in ieders belang dat iedereen deze (nieuwe)regels kent en toepast.

“Opfriscursus verkeersregels van VVN gericht op lokale situaties” verder lezen

Piet Molenaar stopt met bestuurswerkzaamheden

Op vrijdag 19 oktober 2018 is Piet Molenaar vanwege zijn afscheid als bestuurslid in het zonnetje gezet. Uit handen van burgemeester Gert-Jan Kats ontving Piet een oorkonde, waarmee diverse organisatie hun erkenning en waardering uitspraken voor de inzet van Piet.

Deze organisaties (gemeente Zuidplas, VVD Zuidplas, VVN Zuidplas, politie Waddinxveen-Zuidplas en Platform Gehandicapten Zuidplas – PGZ) hadden hiervoor een oorkonde laten maken.

“Piet Molenaar stopt met bestuurswerkzaamheden” verder lezen

Bestuur VVN Zuidplas

Het bestuur van VVN Zuidplas bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Jos van Dijk
Secretaris: Clarisa Pitti
Penningmeester: Jacco de Jong
Lid: Cees van de Bovenkamp
Lid: Louis de Haan
Lid: Martin Bouman
Lid: Paul van Waasdijk


Fietscontrole

Om met het praktisch verkeersexamen mee te mogen doen moet iedereen  een goedgekeurde fiets hebben. De fiets moet van tevoren (op school of thuis) gecontroleerd zijn. Pas als de fiets goedgekeurd is mag er een sticker van VVN Zuidplas op, die de leerkracht van ons heeft ontvangen (ze worden in de week van 16 april rondgebracht).

Met dit formulier kun je controleren of de fiets geschikt is voor het examen: fietscontroleformulier