Permanente beschikking over lasergun

Onze afdeling krijgt binnenkort permanent de beschikking over een lasergun, waarmee snelheden gemeten kunnen worden. We hebben veel plannen om, bijvoorbeeld samen met scholieren, in de buurt van scholen snelheidscontroles te houden. Of om n.a.v. klachten bij een straat of een wijk zo’n controle te houden. Wat we met de bevindingen doen zullen we per controle bekijken.

“Permanente beschikking over lasergun” verder lezen

Montessorischool Nieuwerkerk wint opnieuw de wisselbeker ‘Verkeersexamen’

Voor de 2e maal bezochten wethouder Jan Willem Schuurman, politie, handhavers en vrijwilligers van VVN Zuidplas de Montessorischool in Nieuwerkerk. Aanleiding was het uitreiken van de wisselbeker, die VVN in het leven heeft geroepen om de groep met de minste fouten tijdens het verkeersexamen te eren.

“Montessorischool Nieuwerkerk wint opnieuw de wisselbeker ‘Verkeersexamen’” verder lezen

De scholen zijn weer begonnen: parkeercontrole bij brede school Moerkapelle

Op vrijdag 18 september heeft bij de brede school in Moerkapelle een parkeercontrole plaatsgevonden. BOA’s, politie, medewerkers van de afdeling Verkeer van de gemeente en VVN Zuidplas hielden voornamelijk toezicht op het parkeergedrag van de brengende ouders. Maar ook werden ouders er op aangesproken als kinderen niet veilig in de auto zaten.

“De scholen zijn weer begonnen: parkeercontrole bij brede school Moerkapelle” verder lezen

Snelheidsmetingen op diverse locaties in Zuidplas

Op een aantal locaties in de bebouwde kom van de gemeente Zuidplas wordt de maximumsnelheid regelmatig overschreden. Dat is de conclusie van de afdeling Zuidplas van Veilig Verkeer Nederland. In juni en juli 2020 hebben vrijwilligers van de afdeling van VVN-Zuidplas op 16 locaties in de gemeente Zuidplas snelheidsmetingen uitgevoerd, voornamelijk binnen de zogenoemde 30 km-zones.

“Snelheidsmetingen op diverse locaties in Zuidplas” verder lezen

Data verkeersexamens 2021

Na inventarisatie is duidelijk geworden, dat het houden van examens in het najaar van 2020 niet zinvol is. Daarom organiseren we de examens zoals gebruikelijk in het voorjaar van 2021. Hierbij houden wij rekening met extra deelname door leerlingen die in 2020 geen examen hebben kunnen doen.

We hebben de examens voor voorjaar 2021 als volgt ingedeeld:

ma 17 mei, ochtend, Zevenhuizen

ma 17 mei, middag, Moerkapelle

di 18 mei, ochtend, Moordrecht
di 18 mei, middag, Moordrecht

do 20 mei, ochtend, Nieuwerkerk
do 20 mei, middag, Oud Verlaat

vr 21 mei, ochtend, Nieuwerkerk

De exacte roosters per school en het aantal te leveren vrijwilligers per school volgen nog.