Advies Kerklaan/Eureka

Diverse personen wezen ons op een onduidelijke situatie op de kruising Kerklaan/Eureka. Het separate fietspad van Eureka richting de witte brug heeft hier voorrang op autoverkeer op de Kerklaan. Dit is met verkeersborden en met haaientanden aangegeven.

Omdat het fietspad redelijk dicht langs de Kerklaan (richting Prins Alexanderlaan) ligt, is het niet voor iedereen duidelijk dat deze voorrangssituatie alleen geldt voor het fietspad. De verwarring is dat automobilisten op de Kerklaan richting Alexanderlaan de indruk kunnen hebben, dat zij daar voorrang hebben op het verkeer dat vanaf het Oude Dorp via de Kerklaan nadert.

Natuurlijk hebben wij over deze situatie een advies uitgebracht aan de gemeente:

Lees verder “Advies Kerklaan/Eureka”

Advies schoolomgeving Oudersvrucht Moordrecht

Van een inwoner ontvingen we een uitgewerkt voorstel om de omgeving van de Brede School in Moordrecht verkeersveiliger te maken en de doorstroming te bevorderen. Met dit voorstel zijn we diverse malen naar Moordrecht getogen om samen met deze inwoner de situatie te bekijken. Ook hebben we ons verdiept in de verkeersstromen en het gedrag van de bezoekers. Naar aanleiding daarvan hebben we dit advies opgesteld.

Advies fietspad rotonde Batavierlaan/Kerklaan

Om de inrichting van de rotonde Batavierlaan/Kerklaan duidelijker te maken voor verkeersdeelnemers hebben we mogelijkheden hiervoor bekeken. De ideeën waren talrijk, maar praktisch allemaal niet uitvoerbaar vanwege gebrek aan ruimte of te hoge kosten.

Het ging ons vooral om de onduidelijkheid welke route fietsers zouden volgen: het separate fietspad langs de rotonde of toch het fietspad ‘rechtdoor’. Om fietsers te bewegen richting aan te geven hebben we geadviseerd om op 2 locaties pijlen aan te laten brengen.

Lees verder “Advies fietspad rotonde Batavierlaan/Kerklaan”

Advies voetpad Kerklaan/Bostelweg

Komende vanuit het Oude Dorp in Nieuwerkerk aan de IJssel, lopend richting de Bostelweg, eindigt het voetpad en kan de weg door voetgangers alleen over de rijbaan vervolgd worden. VVN Zuidplas adviseert de aanleg van een (schelpen)pad tussen de Kerklaan (t.h.v. het viaduct boven de Kerklaan – Europalaan) en het voetpad langs de Bostelweg. Het advies vind je hier.

‘Kruising’ Noordelijke Dwarsweg/Burg. Klinkhamerweg

Dit kruispunt in Zevenhuizen is vaker langsgekomen als aandachtspunt. Mensen ervaren deze bajonet-kruising als gevaarlijk, hoewel de ongevalsstatistieken niet wijzen op een onveilige situatie. Maar dat mensen het als onveilig punt ervaren is aanleiding voor de gemeente en voor ons om naar alternatieve inrichtingen te kijken. En daar kwam dit advies uit.

Lees verder “‘Kruising’ Noordelijke Dwarsweg/Burg. Klinkhamerweg”

Advies Singel/Batavierlaan/J.A. Beijerinkstraat

VVN werd door de gemeente gevraagd mee te denken over de herinrichting van dit kruispunt. De tijd die we hiervoor hadden was echter te kort om ons idee van een schriftelijke toelichting te voorzien. Deze schets hebben destijds mondeling toegelicht aan de aanwezigen. Het werd snel afgekeurd.

Grappig is om te zien dat dit ontwerp tóch door iemand is opgepakt, omdat het in het ontwerp van de reconstructie volledig is overgenomen.

Advies parkeren omgeving PWA in Nieuwerkerk

In oktober 2019 heeft VVN Zuidplas op verzoek van de gemeente een onderzoek gedaan naar parkeerproblematiek rondom de Prins Willem Alexanderschool in Nieuwerkerk. Hiervan is een advies uitgebracht.

Dit advies kan hier gedownload worden.