Verkeerskundigen worden tijdelijk trucker

VVN Zuidplas adviseert de gemeente regelmatig over de inrichting van wegen: gevraagd en ongevraagd. Onlangs verzocht de gemeente om ons advies inzake een reconstructie van een weg. Omdat wij altijd kijken naar verkeersveiligheid, doorstroming en gevaarzetting voor alle verkeersdeelnemers, hebben wij gereageerd op het ontwerp dat wij ontvingen over deze weg.

Een voorgenomen aanpassing door de gemeente werd door VVN Zuidplas gekwalificeerd als ‘onhandig’, voorzien van uitgebreide uitleg uiteraard, zoals gebruikelijk. We hebben de gemeente met woord en gebaar commentaar gegeven, hetgeen in dank werd ontvangen. Onze punten van kritiek op de voorgenomen aanpassingen richtten zich vooral op het gebruik van deze weg door vrachtwagens/autobussen.

Hierbij werd ons duidelijk dat de medewerkers niet helemaal op de hoogte waren van de uitdagingen die een chauffeur van een groot voertuig op die weg kan tegenkomen. En toen ontstond het idee om de medewerkers uit te nodigen eens plaats te laten namen in een vrachtwagen, om zodoende live te ervaren wat beroepschauffeurs tegenkomen.

Martin, een van de bestuursleden van VVN Zuidplas, is beroepsmatig examinator en is bevoegd om rijles te geven. Omdat 1 plus 1 twee is hebben we besloten de medewerkers – Ilona en Maarten – niet alleen als passagier dit traject te laten berijden, maar ze mochten onder toeziend (en corrigerend) oog van Martin zelf ervaren wat ze achter het stuur van zo’n kolos meemaken.

Bij deze exercitie zijn niet alleen de betreffende wegen bezocht, maar zijn we – op aanwijzing van Ilona en Maarten – meerdere locaties gaan opzoeken om te kijken hoe een vrachtwagenchauffeur daar de inrichting ervaart. Dit varieerde van enorme smalle passages in Moordrecht tot de vaak onnauwkeurige plaatsing van tijdelijke verkeersborden, waardoor de spiegels van een vrachtwagen hier gemakkelijk mee in aanraking kunnen komen.

We kunnen na deze middag veel conclusies trekken. Gebruikte theoretische modellen om een weg in te richten zijn wellicht een goede indicator, maar maatwerk op locatie is bijna altijd noodzakelijk. Veel wegen, die in een personenauto breed lijken, zijn dit voor een vrachtwagenchauffeur allerminst. Ook simpele aanpassingen, die een inrichting voor het oog mooier kunnen maken, kunnen voor vrachtwagenchauffeurs een enorm obstakel zijn.

We zijn veel dank verschuldigd aan rijschool Nederveen in Hardinxveld-Giessendam, die belangeloos een vrachtwagen voor deze actie beschikbaar stelde.

We zijn erg tevreden over deze middag, voornamelijk omdat Ilona en Maarten aan den lijve hebben ondervonden wat een kleine aanpassing voor grote gevolgen kan hebben voor een vrachtwagenchauffeur. Mogelijk verdient dit initiatief navolging in meerdere gemeenten.