Verkeerskundigen worden tijdelijk trucker

VVN Zuidplas adviseert de gemeente regelmatig over de inrichting van wegen: gevraagd en ongevraagd. Onlangs verzocht de gemeente om ons advies inzake een reconstructie van een weg. Omdat wij altijd kijken naar verkeersveiligheid, doorstroming en gevaarzetting voor alle verkeersdeelnemers, hebben wij gereageerd op het ontwerp dat wij ontvingen over deze weg.

Een voorgenomen aanpassing door de gemeente werd door VVN Zuidplas gekwalificeerd als ‘onhandig’, voorzien van uitgebreide uitleg uiteraard, zoals gebruikelijk. We hebben de gemeente met woord en gebaar commentaar gegeven, hetgeen in dank werd ontvangen. Onze punten van kritiek op de voorgenomen aanpassingen richtten zich vooral op het gebruik van deze weg door vrachtwagens/autobussen.

Lees verder “Verkeerskundigen worden tijdelijk trucker”

Verkeersexamens 2024

De theoretische verkeersexamens in Nederland worden gehouden op
Maandag 25 maart – regio Noord
Dinsdag 26 maart – regio Midden
Donderdag 28 maart – regio Zuid

Van 15 t/m 18 april 2024 houden wij weer praktische verkeersexamens in de dorpen van Zuidplas.

Het schema ziet er als volgt uit:

maandag 15-04: Moordrecht (ochtend: filmpje route)
dinsdag 16-04: Nieuwerkerk (ochtend: filmpje route)
woensdag 17-04: Nieuwerkerk (ochtend: filmpje route)
donderdag 18-04: Zevenhuizen (ochtend: filmpje route)
donderdag 18-04: Moerkapelle (middag: filmpje route)

De routes moeten nog gecontroleerd en definitief goedgekeurd worden. Als er aanleiding bestaat een route te wijzigen zullen we dat zo spoedig mogelijk laten weten.

Advies Kerklaan/Eureka

Diverse personen wezen ons op een onduidelijke situatie op de kruising Kerklaan/Eureka. Het separate fietspad van Eureka richting de witte brug heeft hier voorrang op autoverkeer op de Kerklaan. Dit is met verkeersborden en met haaientanden aangegeven.

Omdat het fietspad redelijk dicht langs de Kerklaan (richting Prins Alexanderlaan) ligt, is het niet voor iedereen duidelijk dat deze voorrangssituatie alleen geldt voor het fietspad. De verwarring is dat automobilisten op de Kerklaan richting Alexanderlaan de indruk kunnen hebben, dat zij daar voorrang hebben op het verkeer dat vanaf het Oude Dorp via de Kerklaan nadert.

Natuurlijk hebben wij over deze situatie een advies uitgebracht aan de gemeente:

Lees verder “Advies Kerklaan/Eureka”

Advies schoolomgeving Oudersvrucht Moordrecht

Van een inwoner ontvingen we een uitgewerkt voorstel om de omgeving van de Brede School in Moordrecht verkeersveiliger te maken en de doorstroming te bevorderen. Met dit voorstel zijn we diverse malen naar Moordrecht getogen om samen met deze inwoner de situatie te bekijken. Ook hebben we ons verdiept in de verkeersstromen en het gedrag van de bezoekers. Naar aanleiding daarvan hebben we dit advies opgesteld.

Fietslichtcontroles (onjuiste verlichting: boete € 60)

Vanaf 23 oktober starten we weer met onze fietslichtcontroles. Hoewel iedereen wel weet dat het handig is om in het donker het licht op je fiets aan te zetten, zijn er nog altijd fietsers die zonder licht rijden.

Als wij fietsers treffen die zonder juiste verlichting rijden leggen we uit, waarom het zo belangrijk is om goed gezien te kunnen worden. Ook vertellen we dat ze zonder juiste verlichting niet verder mogen fietsen (deze regel geldt overigens ook voor auto’s: als je verlichting niet in orde is mag je niet verder rijden!).

Lees verder “Fietslichtcontroles (onjuiste verlichting: boete € 60)”