Controle + aanbrengen 30 km-stickers in 30 km-zones

In diverse wijken hebben wij stickers aangebracht om bestuurders erop te wijzen dat ze in een 30 km-zone rijden. We controleren of eerder aangebrachte stickers nog goed zichtbaar zijn en we brengen stickers aan op nieuwe plekken.

Uitgesteld Laserguncontroles

Samen met diverse doelgroepen (scholieren, omwonenden) controleren we snelheden op diverse locaties (scholen, woonwijken e.d.)

Uitgesteld Snelheidscontroles met en bij (basis)scholen

Om bestuurders te attenderen op de maximum snelheid houden we controles, waar mogelijk samen met scholieren. Bij de controles worden uiteraard geen bekeuringen uitgeschreven. We waarschuwen de verkeersdeelnemers wel.

Uitgesteld De scholen zijn weer begonnen

Campagne o.l.v. de gemeente om weggebruikers te attenderen op nieuwe, onervaren groepen weggebruikers.