Controle + aanbrengen 30 km-stickers in 30 km-zones

In diverse wijken hebben wij stickers aangebracht om bestuurders erop te wijzen dat ze in een 30 km-zone rijden. We controleren of eerder aangebrachte stickers nog goed zichtbaar zijn en we brengen stickers aan op nieuwe plekken.

Uitgesteld Snelheidscontroles met en bij (basis)scholen

Om bestuurders te attenderen op de maximum snelheid houden we controles, waar mogelijk samen met scholieren. Bij de controles worden uiteraard geen bekeuringen uitgeschreven. We waarschuwen de verkeersdeelnemers wel.

MONO-controle – reserveerdata

In de strijd tegen het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer houden wij controles. Vooralsnog zullen we vooral fietsers (scholieren) controleren. Nadere inplanning is in de maak.

MONO-controle

Brede school Moordrecht Oudersvrucht, Moordrecht