Verkeerskundigen worden tijdelijk trucker

VVN Zuidplas adviseert de gemeente regelmatig over de inrichting van wegen: gevraagd en ongevraagd. Onlangs verzocht de gemeente om ons advies inzake een reconstructie van een weg. Omdat wij altijd kijken naar verkeersveiligheid, doorstroming en gevaarzetting voor alle verkeersdeelnemers, hebben wij gereageerd op het ontwerp dat wij ontvingen over deze weg.

Een voorgenomen aanpassing door de gemeente werd door VVN Zuidplas gekwalificeerd als ‘onhandig’, voorzien van uitgebreide uitleg uiteraard, zoals gebruikelijk. We hebben de gemeente met woord en gebaar commentaar gegeven, hetgeen in dank werd ontvangen. Onze punten van kritiek op de voorgenomen aanpassingen richtten zich vooral op het gebruik van deze weg door vrachtwagens/autobussen.

Lees verder “Verkeerskundigen worden tijdelijk trucker”