Uitgesteld Laserguncontroles

Samen met diverse doelgroepen (scholieren, omwonenden) controleren we snelheden op diverse locaties (scholen, woonwijken e.d.)

Uitgesteld Snelheidscontroles met en bij (basis)scholen

Om bestuurders te attenderen op de maximum snelheid houden we controles, waar mogelijk samen met scholieren. Bij de controles worden uiteraard geen bekeuringen uitgeschreven. We waarschuwen de verkeersdeelnemers wel.