Schoolpleinpakket in bruikleen?

De gemeente heeft een schoolpleinpakket, dat aan scholen (via VVN Zuidplas) in bruikleen gegeven kan worden. Dit pakket bevat materialen om op het schoolplein verkeerssituaties na te spelen en zo de leerlingen verkeersles te geven, zonder dat ze daarvoor het verkeer in hoeven. Het pakket bevat lesmateriaal voor elk leerjaar van het basisonderwijs.

Voor meer informatie kun je hier klikken: https://vvn.nl/praktijklessen

Als je school interesse heeft, stuur dan een berichtje aan loket@vvn-zuidplas.nl