Wollefoppenweg Oud Verlaat

Op deze weg geldt nog steeds een inrijverbod voor voertuigen tijdens de spits (staat met tijden aangegeven). Deze regeling is ooit verzonnen vanwege sluipverkeer van de A20, maar die overlast bestaat allang niet meer. Het verbod wordt regelmatig in de wind geslagen, wat boze ouders oplevert van de kinderen op De Nessevliet.

VVN maakte een advies, samen met de politie.

2015-06 AdviesWollefoppenweg

In maart 2016 heeft VVN het advies herzien:

Advies Wollefoppenweg – herziene versie 2