Advies schoolomgeving Oudersvrucht Moordrecht

Van een inwoner ontvingen we een uitgewerkt voorstel om de omgeving van de Brede School in Moordrecht verkeersveiliger te maken en de doorstroming te bevorderen. Met dit voorstel zijn we diverse malen naar Moordrecht getogen om samen met deze inwoner de situatie te bekijken. Ook hebben we ons verdiept in de verkeersstromen en het gedrag van de bezoekers. Naar aanleiding daarvan hebben we dit advies opgesteld.