Opfriscursus voor alle bestuurders op 8 november in De Meander

Veilig Verkeer Nederland afdeling Zuidplas organiseert dit jaar nogmaals een bijeenkomst, waarin iedereen met een rijbewijs kan testen of zijn of haar kennis van de verkeersregels nog wel up-to-date is.

Het initiatief, ooit genomen door VVN-vrijwilliger Piet Molenaar, heeft inmiddels landelijke navolging gekregen bij Veilig Verkeer Nederland.

In de cursus worden door Piet veel verkeersregels behandeld. Deelnemers krijgen vooral de regels voorgeschoteld waaraan in de huidige tijd over het algemeen té weinig aandacht aan wordt geschonken of waarmee veel fouten worden gemaakt. In enkele gevallen leidt dit zelfs tot ongevallen. Ook is er aandacht voor 14 nieuwe verkeersborden, die per 1 juli 2017 in gebruik zijn genomen.

Naast de verkeersregels wordt die avond aandacht geschonken aan enkele technische zaken m.b.t. de auto. De onderwerpen zullen voornamelijk op de naderende winter gericht zijn.

De bijeenkomst is op woensdag 8 november 2017 en start om 19:00 uur, inlopen en koffie vanaf 18:30 uur, en duurt tot ca 21:30 uur. De ingang van de Meander bevindt zich aan de achterzijde (dus niet de hoofdingang). De Meander is gelegen aan de Boslaan 1, 2912 PA in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Deelname is gratis, evenals de koffie.

Opgeven is wenselijk, dat kan via e-mail (loket@vvn-zuidplas.nl) of telefonisch (0180-316 000).