Opfrissen verkeerskennis op cursusavond VVN

In april start Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zuidplas (VVN) weer met het organiseren van de opfriscursus verkeerstheorie. Op de cursusavond worden diverse verkeersmaatregelen uitgelegd, ook passeren enkele technische onderwerpen de revue. Bij voldoende animo wordt in elk dorp een cursus gehouden.

Deze cursus is vooral bestemd voor automobilisten die een update willen krijgen van de laatste wijzigingen van de verkeersregels, maar ook mensen die gewoon eens willen polsen hoe het met hun kennis van de verkeersregels staat kunnen zich aanmelden.

De cursusdata van 2023 zijn maandag 3 april (Nieuwerkerk aan den IJssel), woensdag 5 april (Zevenhuizen), woensdag 19 april (Moerkapelle) of maandag 24 april (Moordrecht). De cursus start om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 21:45 uur. Om aan deze cursus deel te nemen kunt u zich via e-mail opgeven bij loket@vvn-zuidplas.nl. Na aanmelding wordt de cursuslocatie in uw dorp doorgegeven. Deelname is gratis.

Deelname aan deze cursus of de uitslagen van de theorievragen hebben geen invloed op het behoud van uw rijbewijs. Evenmin worden de uitslagen gedeeld met andere instanties: de cursus is uitsluitend bedoeld om u een spiegel voor te houden over uw kennis van de verkeersregels.