Snelheidscontrole? Meten is weten!

Wij worden vaak benaderd door inwoners, die ons melden dat er op bepaalde plaatsen regelmatig te hard wordt gereden. Na zo’n melding gaan we op die locatie kijken of wij hetzelfde ervaren. De uitkomsten zijn wisselend, maar ook wij maken uitsluitend gebruik van onze ervaring en ons inschattingsvermogen.

In heel veel gevallen blijkt, dat slechts enkele weggebruikers te hard rijden. Maar in de beleving van de melders rijden heel veel mensen veel te hard.

We kunnen vaak gebruik maken van de uitkomsten van metingen, die de gemeente de laatste jaren op veel weggedeelten heeft gedaan.

Wij krijgen binnenkort van onze moederorganisatie een lasergun te leen. Hiermee kunnen we zelf op door ons gekozen locaties en tijdstippen snelheidscontroles houden. Dit zijn natuurlijk officieuze metingen. Met deze snelheidsmetingen kunnen we kijken hoe het zit met de (overschrijding van de) snelheid op die locatie.

Uiteraard hebben we zelf enkele locaties en tijdstippen in gedachten om metingen te verrichten, maar we willen graag u, inwoner van Zuidplas, betrekken bij onze actie.

We vernemen dan ook graag of u locaties en tijdstippen kent waar volgens u (veel) te hard wordt gereden?

Als door onze metingen (waarbij u natuurlijk aanwezig mag zijn) blijkt, dat er gevaarlijk hard wordt gereden, dan zullen we deze locatie bij de politie aanbevelen om te handhaven.

Helaas worden 30 km-zones uitgesloten van deze metingen: meten is niet zinvol omdat de politie heeft aangegeven niet in 30 km-zones te handhaven.

U kunt uw suggestie(s) voor locatie/tijdstip in de reacties plaatsen. Houd onze website in de gaten om te zien waar en wanneer we uiteindelijk gaan controleren. Locaties en tijdstippen zullen we ook kenbaar maken via ons twitter-account en via onze facebookpagina.