Wisselbeker 2021 gaat naar Prins Willem Alexanderschool, locatie Donge

De wisselbeker voor de groep met de minste fouten bij het praktisch verkeersexamen gaat dit seizoen naar de PWA, locatie Donge. In de groep is slechts 1 foutje gemaakt, wat een bijzonder goede prestatie is. Wethouder Jan Willem Schuurman reikte de felbegeerde wisselbeker uit.

Aan de praktische verkeersexamens, die door ons in mei werden afgenomen, is door 697 leerlingen uit groepen 7 en 8 van het basisonderwijs deelgenomen. Er zijn door deze leerlingen in totaal 202 fouten gemaakt (dus niet 202 leerlingen met fouten). De meest voorkomende fout was, zoals elk jaar, het vergeten om de hand uit te steken. Op de vaste tweede plek staat het niet over de schouder kijken bij links afslaan.

Met het verkeersexamen krijgen we een goede indruk hoe de kinderen er voor staan m.b.t. gedrag in het verkeer. De kinderen gaan komend jaar of het jaar daarop naar het voortgezet onderwijs: een school die vaak buiten de vertrouwde woon- en schoolomgeving staat. Dan is het belangrijk dat de kinderen weten met diverse verkeerssituaties om te gaan.

Naast de wisselbeker had de gemeente een presentje voor de kinderen geregeld en een spel dat klassikaal gespeeld kan worden, uiteraard alles gerelateerd aan (veilig) verkeer. Michelle, wijkagent in de wijk Esse, had voor de kinderen een echte politie-tattoo meegenomen. De beker mag een jaar lang op een prominente plaats in de klas staan.

Infogram gemaakt door Andr├ę Muller, Gouwe IJssel Nieuws.