Advies VVN bij de PWA in Nieuwerkerk gerealiseerd

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zuidplas, heeft eind 2019 op een verzoek van de Prins Willem Alexanderschool aan de gemeente een advies uitgebracht. Dit advies ging over de veiligheid voor de schoolgaande kinderen bij het gebruik van de parkeervakken aan het Goudmos in Nieuwerkerk a/d IJssel.

Naast de Evangelische Gemeente, die huist in het voormalige gymnastieklokaal, zijn parkeervakken aangebracht om tijdens diensten de parkeerdruk in de wijk enigszins te verlichten. Echter, ook andere bestuurders zijn deze parkeervakken gaan gebruiken. Hierdoor ontstonden conflicterende situaties tussen auto’s die in- of uitparkeerden en scholieren, die langs deze parkeervakken naar school gingen of uit school kwamen.

Voor de kinderen die lopend of fietsend van en naar school gingen, ontstonden gevaarlijke situaties bij de parkeermanoeuvres in het relatief nauwe wegdeel. Ook ontstond er een onoverzichtelijke situatie bij het parkeren met verkeer komend van de Takmos.

Toen VVN Zuidplas in oktober 2019 het advies had uitgebracht, is de gemeente hiermee aan de slag gegaan. Na overleg met het bestuur van de Evangelische Gemeente en de Prins Willem Alexanderschool is uiteindelijk besloten om uitneembare paaltjes te plaatsen. De paaltjes zijn standaard aanwezig, maar tijdens kerkdiensten en in noodgevallen kunnen de paaltjes verwijderd worden.