Permanente beschikking over lasergun

Onze afdeling krijgt binnenkort permanent de beschikking over een lasergun, waarmee snelheden gemeten kunnen worden. We hebben veel plannen om, bijvoorbeeld samen met scholieren, in de buurt van scholen snelheidscontroles te houden. Of om n.a.v. klachten bij een straat of een wijk zo’n controle te houden. Wat we met de bevindingen doen zullen we per controle bekijken.

Namens VVN (hoofdkantoor) krijgen we zo’n apparaat in bruikleen, omdat er heel vaak aanleidingen zijn om op korte termijn een controle te houden. Dat kan zijn naar aanleiding van klachten, maar ook als we zelf bepaalde situaties onveilig vinden.

De resultaten van dergelijke controles kunnen we op diverse manieren verwerken: we kunnen de metingen administreren en hiermee naar de gemeente of de politie gaan om te kijken of onze metingen overeenkomen met de cijfers die daar al bekend zijn. Dan kunnen van daar uit kijken hoe we gezamenlijk een situatie kunnen aanpakken.

Maar we kunnen natuurlijk ook controles houden bij een school. De scholieren mogen dan zelf met de lasergun de snelheid van een naderende automobilist meten, en een andere scholier, die verderop staat, kan dan op aanwijzing van de eerste scholier een bord tonen met ‘Dank u’ als de juiste snelheid werd gereden, of ‘U rijdt te hard’ als de snelheid te hoog ligt.

Er zijn legio controles te verzinnen, we horen dan ook graag als u idee├źn heeft over zulke controles (mail naar info@vvn-zuidplas.nl).

Met de lasergun kunnen we metingen doen, maar die zijn niet officieel, en evenmin mogen/willen we mensen aanhouden of hen ter verantwoording roepen. Het is puur een observatie.

Om het verschil tussen rijden met 50 of rijden met 30 aan te geven hebben we een tijd geleden dit filmpje gemaakt: