Schoolpleinpakket in bruikleen?

De gemeente heeft een schoolpleinpakket, dat aan scholen (via VVN Zuidplas) in bruikleen gegeven kan worden. Dit pakket bevat materialen om op het schoolplein verkeerssituaties na te spelen en zo de leerlingen verkeersles te geven, zonder dat ze daarvoor het verkeer in hoeven. Het pakket bevat lesmateriaal voor elk leerjaar van het basisonderwijs.

Voor meer informatie kun je hier klikken: https://vvn.nl/praktijklessen

Als je school interesse heeft, stuur dan een berichtje aan loket@vvn-zuidplas.nl

Proefquiz April 2021

Hier een proefexemplaar van een quiz. We streven ernaar om met ingang van 2022 periodiek een quiz te publiceren.

29

Proefquiz

Hieronder een proefquiz. In april 2022 zullen we een eerste werkelijke quiz publiceren.

Om mee te doen verzoeken we je je (fictieve) naam in te vullen en/of je (echte) e-mailadres.

1 / 3

Hoe hard mag je met je fiets rijden als je een smartphone in je hand houdt?

2 / 3

Je fietst met je smartphone in je hand. Welke stellingen zijn waar? (Meerdere antwoorden mogelijk)

3 / 3

Je rijdt met je auto langzaam  in de file. Je voelt je telefoon in je broekzak trillen: er komt een WhatsApp-bericht binnen. Wat doe je?

Je score is

De gemiddelde score is 72%

0%

Permanente beschikking over lasergun

Onze afdeling krijgt binnenkort permanent de beschikking over een lasergun, waarmee snelheden gemeten kunnen worden. We hebben veel plannen om, bijvoorbeeld samen met scholieren, in de buurt van scholen snelheidscontroles te houden. Of om n.a.v. klachten bij een straat of een wijk zo’n controle te houden. Wat we met de bevindingen doen zullen we per controle bekijken.

Lees verder “Permanente beschikking over lasergun”

Montessorischool Nieuwerkerk wint opnieuw de wisselbeker ‘Verkeersexamen’

Voor de 2e maal bezochten wethouder Jan Willem Schuurman, politie, handhavers en vrijwilligers van VVN Zuidplas de Montessorischool in Nieuwerkerk. Aanleiding was het uitreiken van de wisselbeker, die VVN in het leven heeft geroepen om de groep met de minste fouten tijdens het verkeersexamen te eren.

Lees verder “Montessorischool Nieuwerkerk wint opnieuw de wisselbeker ‘Verkeersexamen’”

De scholen zijn weer begonnen: parkeercontrole bij brede school Moerkapelle

Op vrijdag 18 september heeft bij de brede school in Moerkapelle een parkeercontrole plaatsgevonden. BOA’s, politie, medewerkers van de afdeling Verkeer van de gemeente en VVN Zuidplas hielden voornamelijk toezicht op het parkeergedrag van de brengende ouders. Maar ook werden ouders er op aangesproken als kinderen niet veilig in de auto zaten.

Lees verder “De scholen zijn weer begonnen: parkeercontrole bij brede school Moerkapelle”

Snelheidsmetingen op diverse locaties in Zuidplas

Op een aantal locaties in de bebouwde kom van de gemeente Zuidplas wordt de maximumsnelheid regelmatig overschreden. Dat is de conclusie van de afdeling Zuidplas van Veilig Verkeer Nederland. In juni en juli 2020 hebben vrijwilligers van de afdeling van VVN-Zuidplas op 16 locaties in de gemeente Zuidplas snelheidsmetingen uitgevoerd, voornamelijk binnen de zogenoemde 30 km-zones.

Lees verder “Snelheidsmetingen op diverse locaties in Zuidplas”