Ook laatste opfriscursus verkeersregels van dit seizoen goed bezocht

Op donderdag 9 mei 2019 was de laatste avond in de serie van vier opfriscursussen in de gemeente Zuidplas. De cursussen zijn gegeven in de vier kernen van de gemeente: Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel.


De opkomst over deze vier avonden was uitstekend: in totaal zijn 84 mensen gekomen om zich te laten bijpraten over de veranderingen die zich in de loop van de jaren hebben voorgedaan in de verkeersregels en over de vooruitgang van voertuigtechniek. De cursussen zijn georganiseerd door de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland en zijn bekostigd door de gemeente.

De laatste avond werd bijgewoond door de wethouder voor verkeerszaken: de heer Jan-Willem Schuurman. Er werden veel vragen gesteld en beantwoord. Meestal ging het over de manier waarop je een bepaalde verkeerssituatie moest benaderen maar soms ook over lokale situaties. De belangrijkste les was wel dat je in het verkeer altijd alert moet zijn.

Je hebt geen recht op voorrang maar je behoort voorrang te krijgen!

mde