Piet Molenaar stopt met bestuurswerkzaamheden

Op vrijdag 19 oktober 2018 is Piet Molenaar vanwege zijn afscheid als bestuurslid in het zonnetje gezet. Uit handen van burgemeester Gert-Jan Kats ontving Piet een oorkonde, waarmee diverse organisatie hun erkenning en waardering uitspraken voor de inzet van Piet.

Deze organisaties (gemeente Zuidplas, VVD Zuidplas, VVN Zuidplas, politie Waddinxveen-Zuidplas en Platform Gehandicapten Zuidplas – PGZ) hadden hiervoor een oorkonde laten maken.

Piet verlaat het bestuur van VVN Zuidplas vanwege fysieke omstandigheden. Hij zal het bestuur van advies blijven dienen, en waar mogelijk zal hij VVN Zuidplas blijven ondersteunen. Maar het reguliere bestuurswerk is niet meer mogelijk.

Tijdens de bijeenkomst sprak Piet zijn dank uit aan zijn onlangs overleden echtgenote, Joke. Zij stimuleerde hem voortdurend om zich in te zetten voor VVN en PGZ. Zonder haar medewerking en instemming had Piet niet kunnen bereiken waar hij zo trots op is: verbetering van verkeersveiligheid en het helpen van mensen met het gebruik van een scootmobiel.

Een minuut stilte voor Joke

Sinds oktober 2007, het beginjaar van VVN Nieuwerkerk, later VVN Zuidplas, heeft Piet zich ingezet voor grotere verkeersveiligheid. Dat deed hij vaak met nadruk op de minder-valide weggebruiker, maar ook kon Piet juist heel goed situaties vanuit alle weggebruikers beoordelen.

Het bestuur van VVN Zuidplas dankt Piet uiteraard voor zijn jarenlange tomeloze inzet, vindt het vervelend dat hij niet langer als bestuurslid actief kan blijven, maar troost zich met de prettige gedachte, dat Piet adviezen zal blijven geven en altijd bereid is zijn visie op zaken te geven.

Zie hier ook een artikel dat Gouwe IJssel Nieuws aan het afscheid van Piet besteedde.